Informacje o serwerze:


IP: PixelBlocks.msvr.pl
Wersja: 1.17.1

Informacje o edycjach:


Start pierwszej edycji: 07.07.2021
Koniec pierwszej edycji: 05.08.2021

Start drugiej edycji: 19.09.2021
Koniec drugiej edycji: 06.12.2021

Start trzeciej edycji: 11.12.2021
Koniec trzeciej edycji: ??.??.????